Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku

Hem yerli hem yabancı müvekkillerimize nişanlanma, evlenme, boşanma...

Aile Hukuku

Hem yerli hem yabancı müvekkillerimize nişanlanma, evlenme, boşanma...

Ceza Hukuku

Hangi haksızlıkların suç oluşturacağını ve hangi yaptırımların uygulanacağını...

Ceza Huku

Hangi haksızlıkların suç oluşturacağını ve hangi yaptırımların uygulanacağını...

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, konut ve ticari mülklere ilişkin kira sözleşmelerinin düzenlenmesi...

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, konut ve ticari mülklere ilişkin kira sözleşmelerinin düzenlenmesi...

İcra ve iflas Hukuku

Müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku alanındaki uyuşmazlıkların gerek İcra Daireleri...

İcra ve iflas Hukuku

Müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku alanındaki uyuşmazlıkların gerek İcra Daireleri...

İdare ve Vergi Hukuku

Tarafımızca İdare ve Vergi Hukuku alanındaki ilgili mevzuatların takibi titizlikle...

İdare ve Vergi Hukuku

Tarafımızca İdare ve Vergi Hukuku alanındaki ilgili mevzuatların takibi titizlikle...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuzda, İş Hukukunda işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanabilecek...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuzda, İş Hukukunda işçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanabilecek...

Miras Hukuku

Müvekkillerimize Miras Hukuku alanında, vasiyetname hazırlanması, mirasçılık...

Miras Hukuku

Müvekkillerimize Miras Hukuku alanında, vasiyetname hazırlanması, mirasçılık...

Sigorta Hukuku

Taraflar arasındaki sigorta ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda...

Sigorta Hukuku

Taraflar arasındaki sigorta ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda...
proprietorship

Şirketler Hukuku

Müvekkillerimize Şirketler Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık ve yine hukuki...

Şirketler Hukuku

Müvekkillerimize Şirketler Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık ve yine hukuki...

Tüketici Hukuku

Tüketici şikayetlerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere...

Tüketici Hukuku

Tüketici şikayetlerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Büromuzda, gerçek ve tüzel kişiler için ulusal ve uluslararası alanda; marka, patent...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Büromuzda, gerçek ve tüzel kişiler için ulusal ve uluslararası alanda; marka, patent...

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu...

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu...