Aile Hukuku

Aile kurumu, içinde yaşadığımız toplumun temellerini oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm devletler, aile kurumunu korumak ve toplum içindeki yerini düzenlemek adına birçok kural koymuşlardır. Nitekim Anayasamızın 41. Maddesinde de “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” ibarelerine yer verilerek aile kurumunun önemi vurgulanmıştır.

Mahiyeti ve yapısı bakımından zamanla büyük değişimlere uğramış olan aile kurumu, Medeni Kanunumuzda “1. Sadece eşlerden oluşan bir birlik, 2. Ana, baba ve çocukların oluşturduğu topluluk, 3. Bir ev başkanının yönetiminde aynı çatı altında hep birlikte aile halinde yaşayan bireylerden oluşmuş topluluk” olmak üzere üç anlamda düzenlenmiş bulunmaktadır. Gerek eşlerin kendi aralarındaki, gerek ana-baba ile çocuklar arasındaki kişisel ve mali ilişkileri düzenlemek üzere koyulmuş kurallar bütünü, aile hukukunu oluşturmaktadır.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak hem yerli hem yabancı müvekkillerimize nişanlanma, evlenme, boşanma ve bu kapsamdaki nafaka ve velayet yükümlülüklerine ilişkin hukuki süreç takibi, çekişmeli boşanma davaları ile maddi ve manevi tazminat davaları, anlaşmalı boşanmalara ilişkin protokol düzenlenmesi, evlilik öncesi ve/veya sonrasında eşler arasında uygulanacak mal rejimlerine ilişkin sözleşmelerin tanzimi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sağlayarak aile hukukundan doğan ihtilafların çözümünde avukatlık hizmeti vermekteyiz.