Ceza Hukuku

Hangi haksızlıkların suç oluşturacağını ve hangi yaptırımların uygulanacağını belirleme yetkisi devlete aittir. Bu anlamda Ceza Hukuku, kamu hukuku içerisinde yer almakta ve suç adı verilen insan davranışını ve buna uygulanacak yaptırımı belirleyen hukuk kurallarının bütününü kapsamaktadır. Ceza soruşturması ve yargılamasının nasıl yapılacağını inceleyen hukuk dalına ise “Ceza Muhakemesi Hukuku” denmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde de kanunun amacı “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.” şeklinde ifade edilmektedir.

Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Ceza genel hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan kuralları inceler. Ceza özel hukuku ise, suç sayılan eylemleri teker teker alarak, suçların kapsam ve sınırlarını, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları incelemektedir.

Ceza Hukuku kapsamında görülen davalar, yargılamanın neticesi itibariyle çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinden dava öncesinde gerçekleşmiş olayların detaylı bir şekilde analizinin yapılması ve somut olayda izlenecek hukuki süreç ile yargılama sürecinde başvurulacak kanun yollarının dikkatlice tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hukuk dalı fark etmeksizin soruşturma evresi de dahil olmak üzere tüm ceza davalarının bir avukat ile birlikte yürütülmesi önerilmektedir.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak Ceza Hukuku alanında yürütülecek tüm süreçlerle ilgili müvekkilin özenle bilgilendirilmesi prensibini benimseyerek, müvekkillerimizi hazırlık safhası da dahil olmak üzere soruşturma evresinden itibaren ceza yargılamasının her aşamasında ilgili Kurumlar nezdinde temsil etmekte ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.