Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Günümüzde hızla değişen ve gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile gerek dünyada gerekse ülkemizde bilgi sektörü ve bu sektör kapsamında yer alan faaliyetler ciddi şekilde önem kazanmış ve “Bilgi Toplumu” kavramı ekonomik, siyasi, sosyal alanlar başta olmak üzere eğitim, teknoloji, sağlık gibi toplumun sürdürülebilirliği için vazgeçilmez olan alanlarda da öne çıkmaya başlamıştır.

Bilgi teknolojilerinin hayatımızın her alanında aktif olarak kullanılmaya başlanmasıyla fikri üretimler, ürünler ve dolayısıyla fikri haklar da bu durumdan etkilenmiş ve fikri mülkiyet alanındaki hukuki destek ihtiyacı da söz konusu gelişmelere bağlı olarak artış göstermiştir.

Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsuru içermektedir. Telif hakları, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünlerini yaratan eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan düzenlemeler ile icracı sanatçıların, fonogram yapımcılarının, radyo ve televizyon kuruluşlarının ve filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının haklarını içeren bağlantılı hakları korumak amacıyla gerçekleştirilen düzenlemeleri içerirken; sınai mülkiyet hakları ise marka, patent, tasarım, faydalı model ve entegre devre topografyaları gibi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak gerçek ve tüzel kişiler için ulusal ve uluslararası alanda; marka, patent, tasarım araştırmalarının yapılması, hükümsüzlük ve iptal davaları başta olmak üzere haksız rekabet halleri ile bu hallerde açılabilecek davaların ve dava süreçleri kapsamındaki ihtiyati tedbir kararı alınması vb. işlemlerin Mahkemeler nezdinde takibi ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında ihtiyaç duyulan her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini büyük bir özen ve gizlilik ile sunmaktayız.