Gayrimenkul Hukuku

Türk Medeni Kanunu ile düzenlenen Eşya Hukukunun bir bölümü olan Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu anlamda tapu davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, izale-i şüyu ve kira ilişkisinden doğan davalar, gayrimenkule ilişkin davaların konusunu oluşturmakla beraber kapsamı bunlarla sınırlamak mümkün değildir.

Gayrimenkul Hukuku, sürekli olarak değişerek güncellenmesi, istisnaların fazla olması ve birçok hukuk dalı ile sıkı bir ilişkisi olması nedeniyle bu kapsamdaki uyuşmazlıkların çözümü hususunda mutlaka hukuki yardım alınması önerilen detaylı bir hukuk dalıdır.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak konut ve ticari mülklere ilişkin kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, arsa da dahil olmak üzere taşınmaz alım-satım işlemlerinin takibi ile sözleşmelerin hazırlanması, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ortaklığın giderilmesi ve müdahalenin men-i davalarının açılması ve takibi, imar uygulaması kapsamında doğan uyuşmazlıkların çözümü, gayrimenkul hukukuna ilişkin tüm ihtilaflarda gerekli araştırma ve inceleme yapılarak hukuki durum tespiti ile müvekkillerimizin Mahkemeler nezdinde temsil edilmesi konularında hukuki hizmet vermekteyiz.