Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmesi ile bu sözleşme kapsamında ilgili kişiler arasındaki ilişkileri ve sigortacılıkla uğraşan kurumların çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını, belirli bir sistem içerisinde inceleyen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Sigorta hukukuna ilişkin düzenlemeler esas itibariyle 6102 sayılı TTK’da yer almakla beraber sigorta tahkim vb. kurallar da 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile düzenlenmektedir.

Sigorta Hukuku temel olarak sosyal sigortalar(SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) ve özel sigortalar olarak iki ana gruba ayrılmakta; özel sigortalar ise kendi içinde malvarlığı ve şahısvarlığı sigortaları olmak üzere kasko sigortası, trafik sigortası, sağlık sigortası, zorunlu deprem sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası gibi çok çeşitli alanlarda karşımıza çıkmaktadır.

Sigorta Hukuku kapsamında yer alan herhangi bir uyuşmazlık ile karşılaşıldığında uyuşmazlık konusunun açık ve net bir şekilde tespiti büyük önem arz etmekte bunun yanı sıra gerek zaman gerekse usuli işlemler yönünden de hak kaybına uğramamak adına atılacak adımların doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Burcu Gürkan Hukuk ve Danışmanlık olarak taraflar arasındaki sigorta ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Sigorta Tahkim Komisyonu başta olmak üzere ilgili Kurumlara başvuru ve süreç takibi, trafik kazalarına ilişkin maddi-manevi tazminat talepleri, doktorun tıbbi uygulama hatası nedeniyle tıbbi malpraktis davası açılması, ferdi kazalara ilişkin davalar gibi sigorta ile ilgili maddi ve manevi tazminat davalarının açılması alanlarında müvekkillerimize gerekli her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız.